การอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น แปลกใหม่และพิเศษสำหรับนักศึกษานานาชาติ และที่ ACU เราต้องการช่วยให้คุณบรรลุความสำเร็จในด้านวิชาการ ด้านสังคม และความสำเร็จส่วนบุคคล นั้นคือเหตุผลที่เราสร้างเครือข่ายการบริการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคุณตลอดระยะเวลาเรียน

เรามีบุคลากรที่มีความทุ่มเทอยู่ในทุกวิทยาเขต เพื่อช่วยตอบคำถามให้แก่นักศึกษานานาชาติ พวกเขาสามารถให้คำแนะนำตรงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน การเลือกหลักสูตร ที่พัก และวีซ่านักเรียน นอกจากนั้นพวกเขายังสามารถช่วยให้คุณได้รับบริการต่างๆ ของวิทยาเขต อันได้แก่

  • คำแนะนำเกี่ยวกับทักษะทางวิชาการ
  • บริการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษานานาชาติ
  • บริการการใช้ชีวิตในวิทยาเขต
  • บริการพิธีกรรมทางศาสนาในวิทยาเขต
  • คำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพ
  • บริการทางสุขภาพและการให้คำปรึกษา
  • บริการสำหรับผู้พิการ
  • สมาคมนักศึกษา

 

Have a
question?

Ask International

Online enquiry

For priority response,
make an online enquiry.

Make an online enquiry
Connect with us

Chat to our team via social media.