มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนคาทอลิก (ACU) เป็นมหาวิทยาลัยภาครัฐที่มีชื่อเสียงและทันสมัย ที่มีวิทยาเขตต่างๆ ทั่วประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เปิดสำหรับนักศึกษาและมีเจ้าหน้าที่จากทุกศาสนา ที่ ACU เราเน้นให้ความสำคัญกับการเปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ไม่แพง

นักศึกษาของ ACU  จะได้เรียนรู้การคิดเชิงวิพากษ์ และการนำแนวคิดความยุติธรรมทางสังคมมาใช้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก นอกจากนั้นคุณยังจะได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนักศึกษาจากจากทั่วโลกที่มีความเป็นมิตรและมีหลากหลายวัฒนธรรม

นี่คือเหตุผลที่คุณควรเลือกเรียนที่ ACU

  • นักศึกษาของ ACU เป็นที่ต้องการของตลาดงาน นั่นคือ 93 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาของเราได้งานทำภายใน 4 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา*
  • เลือกที่เรียนของคุณได้ เนื่องจากเรามีวิทยาเขตต่างๆ อยู่ในหกเมืองของออสเตรเลีย  คุณจึงมีตัวเลือกมากมายสำหรับสถานที่เรียนเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้แบบออสเตรเลียของคุณ
  • พร้อมรับโอกาสทางอาชีพ หลักสูตรปริญญาตรีของเราให้โอกาสแก่นักศึกษาได้บรรจุเข้าทำงาน ฝึกงาน หรือเข้าโครงการอาสาสมัคร อย่ารอให้เรียนจบแล้วค่อยเรียนรู้โลกที่แท้จริง
  • ค่าเล่าเรียนราคาไม่แพง ACU เปิดสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงและเป็นสถาบันที่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย
  • เราให้การสนับสนุน ACU มีบริการสนับสนุนมากมายทั้งด้านวิชาการและด้านสังคมให้แก่นักศึกษานานาชาติทั้งหมด
* แบบสำรวจแหล่งงานของผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2557

 

Have a
question?

Ask International

Online enquiry

For priority response,
make an online enquiry.

Make an online enquiry
Connect with us

Chat to our team via social media.