การเรียนภาษาที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติในชีวิตจริง ดังนั้นสถานที่เรียนภาอังกฤษที่ดีกว่าก็คือในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนั่นเอง ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACU เรามีการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่เป็นกันเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับก้าวต่อไปในทางวิชาการหรือวิชาชีพ

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACU ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของเราที่เมืองบริสเบน เมลเบิร์น และนอร์ทซิดนีย์

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACU เปิดสอนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

  • ภาษาอังกฤษทั่วไป พัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณในด้านวิชาการ สังคม หรือในที่ทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรเชิงวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ ACU โดยตรง
  • ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ เตรียมความพร้อมสำหรับการจ้างงานในสภาพแวดล้อมที่มีการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยได้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ ได้แก่ เรียนการเขียนประวัติการทำงานและการเขียนอีเมล การตอบรับโทรศัพท์ และการเข้าร่วมในการสัมภาษณ์และการประชุม
  • ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ: เพื่อการเข้าศึกษาต่อโดยตรง ได้เข้าศึกษาต่อในโปรแกรมระดับปริญญาและอนุปริญญาของ ACU โดยตรง สร้างทักษะด้านวิชาการ พัฒนาคำศัพท์ และปรับปรุงไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IELTS ด้วยความมั่นใจ เรียนรู้กลยุทธ์การทำข้อสอบ และทำงานประจำสัปดาห์ตามการทดสอบทั้งสี่หมวด คุณจะได้สอบ IELTS ฟรี เมื่อคุณลงทะเบียนเรียนนานกว่า 10 สัปดาห์
  • โปรแกรมเตรียมความพร้อมระดับอุดมศึกษา (TPP) เตรียมความพร้อมสำหรับปริญญาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ ACU และสำหรับการประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคต สร้างทักษะภาษาเฉพาะวิชาชีพทั้งในด้าน การพูด การอ่าน และการทำความเข้าใจ
  • การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบภาษาอังกฤษระดับวิชาชีพ (OET) เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักสาธารณสุข (Health professional) ในออสเตรเลีย หลักสูตรนี้จะได้เรียนการอ่าน การเขียน การพูด และการทำความเข้าใจในบริบททางคลินิก

 

Have a
question?

Ask International

Online enquiry

For priority response,
make an online enquiry.

Make an online enquiry
Connect with us

Chat to our team via social media.