คุณพร้อมจะเรียนที่ ACU แล้วหรือยัง? โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนที่อยู่ด้านล่างต่อไปนี้เพื่อสมัครเรียน

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? เรามีเครือข่ายตัวแทน ACU ที่ได้รับอนุญาตอยู่ทั่วโลกซึ่งเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือคุณในขั้นตอนการสมัครเรียนได้ การสมัครอาจมีขั้นตอนที่ซับซ้อน เราจึงแนะนำให้คุณใช้ตัวแทน ACU ที่ได้รับอนุญาต เพราะพวกเขาสามารถช่วยตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับวีซ่าได้ ค้นหาตัวแทนที่ได้รับอนุญาตที่อยู่ใกล้คุณ หรือคุณสามารถสมัครทางระบบออนไลน์

1. เลือกหลักสูตร

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดูรายชื่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ ACU

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดูรายชื่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ ACU

2. ตรวจสอบข้อกำหนดในการสมัคร

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ คุณจำเป็นจะต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นปี 12 ของออสเตรเลีย (Australian Year 12 Certificate) หรือเทียบเท่

โปรดตรวจสอบเพื่อดูว่าคุณมีคุณสมบัติในระดับมัธยมตามข้อกำหนดของ ACU หรือไม่

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรส่วนใหญ่ คุณจำเป็นจะต้องมีการศึกษาในระดับเทียบเท่ากับปริญญาตรีของออสเตรเลียโดยมีคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์  โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรที่คุณสนใจ

3. ตรวจสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ

หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ คุณจำเป็นจะต้องแสดงผลความสามารถทางภาษาอังกฤษ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของหลักสูตรที่คุณเลือก   ACU มีหลักสูตรภาษาอังกฤษและโปรแกรมภาษาเพื่อการศึกษาต่อมากมายที่สามารถช่วยคุณพัฒนาทักษะและให้ทางเลือกการเข้าเรียนต่อในบางหลักสูตรของเราได้โดยตรง

4. จัดเตรียมเอกสารของคุณ

นอกจากใบสมัครของคุณ คุณจำเป็นจะต้องยื่นสำเนาของเอกสารต่างๆ ที่มีการรับรอง ดังต่อไปนี้

  • หนังสือเดินทางของคุณ
  • ใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองการสำเร็จการศึกษาพร้อมคุณวุฒิทางวิชาการทั้งหมด
  • เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณ
  • เอกสารประกอบเพิ่มเติม เช่น หลักฐานเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ทะเบียนทางวิชาชีพ จดหมายรับรอง ที่เกี่ยวกับหลักสูตรของคุณ

5. ตรวจสอบกำหนดเวลายื่นใบสมัคร

หลักสูตรต่อไปนี้มีกำหนดเวลายื่นใบสมัครโดยเฉพาะ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี วันที่ 30 กันยายนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์จิตวิทยาบัณฑิต (เกียรตินิยม) และวันที่ 31 ตุลาคมสำหรับหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 30 กันยายนสำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางจิตวิทยา หลักสูตรจิตวิทยามหาบัณฑิต (ด้านคลินิก) และหลักสูตรจิตวิทยามหาบัณฑิต (ด้านการศึกษาและการพัฒนา)

คุณสามารถสมัครหลักสูตรอื่นๆ ทั้งหมดได้ทุกเวลาก่อนวันที่เริ่มเปิดสอนหลักสูตร และอาจปิดรับการสมัครเร็วขึ้น หากหลักสูตรนั้นมีผู้เรียนเต็มแล้ว

6. ยื่นใบสมัครของคุณ

วิธียื่นใบสมัครมีอยู่สามวิธี คือ

ตัวแทน ACU ที่ได้รับอนุญาตสามารถช่วยคุณเตรียมใบสมัครของคุณ และตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนที่ ACU โปรดใช้เครื่องมือค้นหาตัวแทนของเราเพื่อช่วยคุณหาตัวแทนที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ


หมายเหตุ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะไม่ได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนใน ACU ยกเว้นว่าคุณมีผู้ปกครองหรือญาติที่เหมาะสมที่ได้รับการระบุชื่อซึ่งอาศัยอยู่ในออสเตรเลียและสามารถรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของคุณได้ โดยญาติที่ได้รับการระบุชื่อนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันชายแดนด้วย

 

Have a
question?

Ask International

Online enquiry

For priority response,
make an online enquiry.

Make an online enquiry
Connect with us

Chat to our team via social media.