หลักสูตรต่างๆ

ACU มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรการวิจัยในสี่คณะ ได้แก่

คุณยังสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาอังกฤษในวิทยาเขตของเรา

ค้นหาหลักสูตรต่างๆโดยใช้ เบราเซอร์หลักสูตร ACU

สมัครเรียนที่ ACU